Angst / Børn og angst - og skole

Børn og angst - og skole

Børn kan lide af alle de forskellige slags angst, som jeg beskriver.

Skolefobi er, ligesom alle andre fobier, karakteriseret ved en intens modvilje mod at skulle møde det, som man har fobi for - altså her at gå i skole.

Børn og unge mennesker med skolefobi har ofte symptomer som kvalme, svimmelhed, synsforstyrrelser, vejrtrækningsbesvær og toilettrang, men de får det bedre, så snart de får lov til at blive hjemme fra skolen. Det kan få forældre og andre pårørende til at tro, at de unge mennesker blot "ikke gider" gå i skole eller tage en uddannelse og nogen lover børn og unge mennesker i-phones og i-pads og ferier til eksotiske steder, hvis de dog bare vil gå i skole eller tage hen på deres uddannelsessted. 

Børn og unge mennesker med angst er imidlertid slet ikke modtagelige for den slags forsøg på motivation - og de vil fortsat gøre alt for ikke at komme i skole. De ved som oftest slet ikke selv, hvad de lider af, og da det kan være svært at beskrive de psykiske og fysiske symptomer som er angstrelaterede vil de i stedet typisk klage over mave- eller hovedpine eller andre fysiske symptomer, som de tænker der er større sandsynlighed for forståelse for hos omgivelserne  - og som derved vil give dem mulighed for at slippe for at komme i skole.

Mange børn og unge, som har det som ovenfor beskrevet, lider af angst, og de ovenfor nævnte fysiske symptomer er helt normale ved angst og fuldstændig ufarlige. 

Symptomerne er imidlertid så ubehagelige/uudholdelige for barnet, at det er nødvendigt at lære teknikker til at lægge angsten til ro før det er rimeligt at bede det om igen at øve sig på at gå i skole.

Mange af de unge mennesker, som kommer til mig med skolefobi, har enten social fobi eller panikangstanfald.
Årsagerne er lige så mange som der er børn med skolefobi, så her må man altid finde årsagen sammen med det enkelte barn eller unge menneske og så lade behandlingen tage udgangspunkt i årsagen.

Således er behandlingen af mennesker med skolefobi naturligvis og til enhver tid individuel. Men unge mennesker med skolefobi skal som oftest lære at håndtere de fysiske symptomer, som kommer af at de hyperventilerer - så de skal lære at trække vejret korrekt og at vende tankerne.

Herudover skal der naturligvis tages hånd om evt. ydre omstændigheder som gør at barnet eller et ungt menneske er angst for at gå i skole - det kan være i forhold til for høj faglighed i forhold til evnerne, mobning, ordblindhed, forældres alt for høje forventninger, egen perfektionisme, lærere med mangelfulde pædagogiske evner - og mange andre mulige årsager.

Naturligvis er det afgørende også at rette blikket mod hvad der omgiver barnet eller et ungt menneske, for at afdække om de i virkeligheden har en helt forståelig reaktion på noget for dem helt uforståeligt, uretfærdigt eller forkert. 

Hvis det er ydre omstændigheder, som gør at barnet eller et ungt menneske lider af angst, er det naturligvis ikke alene hos barnet eller det unge menneske udfordringerne skal løses, men også i omgivelserne. 

Første skridt er derfor altid at afklare hvor i udfordringerne ligger.

Foredrag på skoler

 
Når jeg har børn i terapi, tager jeg ofte ud i barnets skole og fortæller klassekammeraterne om hvad angst er for en størrelse - denne gang Kolding Realskole og herunder klasselærerens oplevelse:

"I min 5. klasse er der en elev, som kæmper med panikangst.
Hun kæmper i en sådan grad, at hun i en længere periode stort set har været fraværende fra skole. Hun er savnet blandt sine klassekammerater. Jeg oplever, at det er svært for dem, at sætte sig ind i, hvad deres klassekammerat kæmper med - for hvorfor kan man ikke bare gå ind i klassen og sætte sig, som man plejer? Og hvorfor siger hun pludselig nej til legeaftaler?

Vi fik besøg af Lene, som med sin smilende og meget behagelige facon fra første øjeblik havde hele klassens fulde opmærksomhed - og jeg vil endda sige tillid.

Lene formår i børnehøjde at sætte ord på angst, så det bliver afmystificeret.
Lene besøgte os en hel lektion, hvor eleverne med god information, små fortællinger fra det virkelige liv, med spørgsmål og også med små øvelser på egen krop, kom emnet meget nærmere. Øvelserne illustrerede enkelt og fint, hvordan vore tanker har så stor en indvirkning på vores sindstilstand.

Den tillid, Lene vakte i børnene, betød, at de ikke tøvede med at komme med eksempler fra deres egen hverdag, hvor tanker kan være svære at håndtere.
Som klasselærer, blev jeg meget imponeret over, at en ny elev i klassen endda turde at dele med os alle, at hun faktisk også har lidt af angst i en grad, så der måtte hjælp til. Med de ord lettede pigen en anden elev, der også slås med angst i det daglige - og i al hemmelighed for resten af klassen.

Derfor vil jeg på det varmeste anbefale, at få et besøg i sin klasse af Lene, så hun også dér kan hjælpe med at få afmystificeret emnet angst." 

Med venlig hilsen
Lisbeth Ravn Friis
Kolding Realskole
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk