Menneske før Metode / Bevidst nærvær

Mindfulness meditation som del af terapien

 
Hvis du ønsker det, kan vi lade mindfulness meditation være en del af din terapisession - eks. den sidste halve time af hver session.
 
Kognitiv adfærdsterapi, hvor du bruger hovedet, kombineret med mindfulness baseret kognitiv terapi og mindfulness meditation, hvor du kommer ned i kroppen - er en optimal terapeutisk kombination, synes jeg.

Bevidst nærvær

Bevidst nærvær / mindfulness

Når det lykkes os at udfolde mindfulness i det daglige liv, er det en måde at være i verden på, hvor vi er bevidst nærværende og fuldt til stede i det vi gør - uanset om det handler om at spise, elske, arbejde, slappe af og holde fri, dyrke sport eller være sammen med andre mennesker. Mindfulness meditation er koncentreret træning i at være bevidst til stede i nuet og at have nysgerrig, ikke dømmende, men venlig opmærksomhed på én ting ad gangen.
 
Dette som vi godt ved er det rigtige, men som udfordres i dagligdagen, hvor tankerne godt kan være ét sted, mens vi fysisk er et andet sted eller hvor vi taler med én person, mens tankerne og følelserne kredser om noget eller nogen helt andre. Det kan også være, at vi er så optaget af at vurdere og tolke på vores egne kropslige fornemmelser eller en smerte i kroppen, at vi har svært ved at være nærværende.
 
Mindfulness går ikke ud på at lære, at være uden tanker, som afleder os - mindfulness meditation er at øve sig i at blive opmærksom på, når det sker. Der er evidens for, at mindfulness meditation virker stress- og angstreducerende, ligesom det er forebyggende i forhold til depression.
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk