Terapi / Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en teknik til angsthåndtering.
 
Jeg minder dig lige om, at jeg ser angsten som en mælkebøtte. 
Det vi kan se over jorden er mælkebøtte-blomsterne og mælkebøttens blade - her angstsymptomerne, som bla kan være angstanfald, bekymrende tanker, uro, tvangshandlinger og -tanker og undgåelsesadfærd. 
For at finde din vej ud af angsten må du både finde røddderne/årsagerne til din angst samt have værktøjer til at skuffe mælkebøtten væk.
 
I skrivende stund (november 2019) fremhæves og markedsføres metakognitiv terapi som et værktøj, der kan fjerne angst alene og på meget kort tid - det samme var tilfældet da Kognitiv Adfærds Terapi blev kendt og anerkendt for år tilbage. 
Begge metoder er evidensbaseret effektive.
 
Jeg tænker og oplever imidlertid ikke, at nogen af metoderne kan fjerne angst - alene eller på kort tid.
Men de kan begge hver for sig og sammen være en del af vejen fri af angsten.
 
Metakognitiv terapi
er træning i at se på tanker som bare tanker. Således, at du øver dig på at bemærke dine tanker uden at gå ind i historien, men blot lader tanker være tanker. Således når du har bekymrende tanker, katastrofetanker eller tvangstanker - kan du øve dig i blot at bemærke, at de er der og så lade dem være der, uden at give tankerne/angsten næring ved at lade den ene angstfulde tanker føre til den næste. Det kræver, at du er BEVIDST om at du tænker. For hvis du ikke ved, at du tænker... men bare tænker og tænker... så kan du ikke bryde tankerækken.
Altså må du træne BEVIDSTHED.
 
Træn i fredelige omgivelser - så kan du senere ude i livet 
Træn måske i starten metoden ved at sætte dig et roligt sted, hvor du ved, at du ikke bliver forstyrret og læg også din mobil væk. Ret så din opmærksomhed indad mod dine tanker. Når du oplever, at du har en tanke, så bemærk blot at den er der - og vent så på den næste. Bemærk gerne hvad tanken er om og slip den så og vent på den næste tanke.
Som hvis du ventede ved et bus-stoppe-sted og lod alle busserne komme og gå og måske også bemærkede deres form, farve og skiltet med hvor de kører hen - for så blot at lade dem køre forbi og vente på den næste. Lad den ene bus efter den anden komme og køre igen - men stig ikke på nogen af dem. Bliv hele tiden stående ved bus-stoppe-stedet og vent på den næste bus. Og gør så det samme igen og igen. For du skal ingen steder, blot kigge på busser.
Det samme med dine tanker. Træningen er er være lige der hvor du er, og ikke der, hvor dine tanker tilfældigvis kunne finde på at bringe dig hen.
Husk at tankerne (busserne) gerne må være der, træningen er IKKE at øve dig på at være uden tanker, men alene at lade tankerne være uden at gå ind i historien - stig ikke på bussen. Bliv hvor du er. 
 
 
At meditere betyder: "At blive fortrolig med".
Når man mediterer, og det gør jeg selv hver dag, så træner man i at være med alt hvad der er i sit indre - det vil sige alle sine tanker, følelser, kropslige fornemmelser, erindringsbilleder og forestillingsbilleder.
 
Man træner i at bemærke, hvad man bemærker, så man BEVIDST kan vælge, om dette man registrerer er noget, man vil tage sig af og gå ind i (som ved Kognitiv Adfærds Terapi) eller blot skal lade passere (som ved Metakognitiv Terapi). 
Metoderne er hjælpsomme på hver sin måde i og i forskellige situationer.
Meditation - at være Bevidst nærværende ift alt der sker - er meget hjælpsomt.
 
Når man mediterer og træner Bevidst nærvær bliver man i stand til, i stadig højere grad, at opdage, hvad der foregår i sit indre. Så man hen ad vejen er fuldstændig fortrolig med og tryg ved alle sine tanker, følelser, kropslige fornemmelse, erindringsbilleder og forestillingsbilleder om fremtiden.
Dvs at der nok altid er indre tilstande og måder at ha' det på, som vi finder mere behagelige at være i og med end andre, men vi kan lære at være med dem allesammen.
 
Læs mere under Meditation - Bevidst nærvær og Mindfulness.
 
 
 
 
 
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk