Kurser

Menneske før Metode ❤️

Efteruddannelse for fagfolk, specialisering i ANGST 

VIL DU HJÆLPE MENNESKER FRI AF ANGSTEN ?
Vil du specialisere dig i angst, så du bliver rigtig god til at møde og samtale med mennesker med angst OG hjælpe dem videre og allerhelst fri af angsten?
Og her mener jeg IKKE den angst, som alle mennesker kan og skal være i stand til at føle - men om angst som i ANGST-TILSTANDENE: Panikangst, social angst, bekymringsangst/generaliseret angst, enkelt-fobier, agorafobi og sygdomsangst.
 
SÅDAN ER DU ALDRIG BLEVET UNDERVIST FØR... 
Jeg vil ikke lære dig teori, som du så skal overføre til et menneske, som du skal forestille dig 🙃 
Jeg har i stedet samlet et hold på 8 mennesker, der hver især vil holde et oplæg om deres historie, hvordan de oplevede angsten indefra, om symptomer og årsager og hvad de oplevede IKKE var hjælpsomt - og hvad der VAR hjælpsomt i terapien og i deres liv i øvrigt.
 
Efter hvert oplæg fortæller jeg, hvordan jeg har hjulpet dem med angsten, binder det op på evidensbaseret psykologisk teori og viden OG herefter er der praktiske øvelser og træning i grupper, så du kan træne at være dette: Menneske før Metode ❤️
 
Holdet, jeg har samlet, består af 8 meget forskellige mennesker med 8 meget forskellige historier, således vil jeg synliggøre for dig og lære dig, hvordan du bliver nødt til at se på det enkelte menneske og dette menneskes livshistorie for at hjælpe - TIL TRODS for ofte næsten identiske angst-symptomer. De otte mennesker kunne ikke være blevet hjulpet ved at blive behandlet ens metodisk...
 
Kender du måske til mange evidensbaserede metoder til angsthåndtering og har anvendt dem - uden langtidsholdbar effekt? 
Jeg kender dem også og har respekt for og anvender dem. 
 
Det er imidlertid min erfaring, gennem 10 år med 4-5 sessioner dagligt, med mennesker med angst, at det er dette at møde ethvert menneske fordomsfrit og nærværende, lytte til deres livshistorie med åbenhed, venlighed, kærlighed og medfølelse, der for alvor skaber lindring, forandring og bedring. 
Du må vide, hvem de er, interessere dig for deres indre såvel som høre om hvem og hvad, der har været og er i deres liv - for at vide, hvordan du kan hjælpe.
 
Flere end 350.000 mennesker lider lige nu af angst i Danmark. De er allesammen forskellige, deres historie er forskellig, deres indre er forskelligt, deres ydre omstændigheder er forskellige - derfor er vejen fri af angsten naturligvis også forskellig. Du må lytte til og interesserede dig for mennesket bag symptomerne.
 
Du må aldrig gætte, du må aldrig tolke, du må aldrig tro, at du ved noget - du må spørge og spørge og så spørge noget mere og være inderligt interesseret i at begribe det andet menneskes verden. 
Det er det, som jeg vil lære dig på denne uddannelse.
 
HVER DAG STARTER MED ET OPLÆG - FRA DET VIRKELIGE LIV 
De 8 mennesker, som starter hver kursusdag med et oplæg er:
 
Henriette Kørschen Honoré, 24 år
Symptomer: Panikangst, separationsangst, social angst, generaliseret angst
Henriettes angst startede da hun var 10 år, hvor hun første gang selv tænkte, ”at der måtte være noget galt”, for hun havde det rigtig skidt og havde svært ved at rumme samvær med andre mennesker - også sin egen familie. Hun tilknyttes en børnepsykolog og senere en anden psykolog og psykiatrien, men uden for alvor at få det bedre. I stedet bliver Henriette stadig mere forpint i teenageårene, hvor hun har svær selvskade ved at skære i sig selv og selvmordsforsøg med piller, som fører til indlæggelser. Henriette er ekstremt forpint, da hun kommer til mig som 19-årig. Hun har sin mor med, idet hendes separationsangst er så overvældende, at hun ikke engang kan være på sit eget værelse derhjemme – uden moderen. Henriette var blevet såret så inderligt af en omsorgsperson, at det udviklede sig til angst. Da hun kom i terapi hos mig, tog det flere år, før hun kunne dele sine inderste følelser med mig.
 
Kevin Wiuff Lindgreen Pedersen, 22 år
Symptomer: Svær panikangst, social angst og generaliseret angst
Kevin fortæller, hvordan hans angst har rødder i seksuelle overgreb i barndommen, Kevins fars udsendelse som soldat i flere omgange, forældrenes skilsmisse samt en onkels tragiske død i en bilulykke, da Kevin var barn.
Kevins historie er en lang række af traumer gennem hele livet og hans forældres og øvrige familiemedlemmers traumatisering har naturligvis også påvirket ham.
Flash backs er til tider en del af hans dagligdag og samtidig er mange af hans oplevelser fortrængt og ikke mentaliserede.
 
Louise Agerskov Mathiesen, 42 år
Symptomer: Louise kom til mig med flyskræk - men symtomet var Anoreksi
Spiseforstyrrelser er OGSÅ ANGST
Louise fortæller om 24 år med spiseforstyrrelsen anoreksi, om et liv, hvor hun var rædselsslagen for at at børste tænder, fordi der kunne være kcal i tandpastaen - eller i bodylotion'en, som hun ikke turde smøre sig ind i eller i shampoen, som hun ikke turde vaske sit hår i...Louise fortæller om at skære voldsomt i sig selv og om at overspise og kaste op. Hun fortæller om skyld og skam og det uendeligt svære ved godt med sin fornuft at vide "at det ikke er farligt at spise" og samtidig være så rædselsslagen bange for det, at det var umuligt. Louise fortæller også om dette svære - at være mor til 4 piger og samtidig lide af en spiseforstyrrelse. Louise er nu for alvor i bedring og i stand til at fortælle sin historie, om indlæggelser og tvangsindlæggelser og hvad der har være god og mindre god hjælp.
 
Lukas Steiner Enemark, 24 år
Symptomer: Svær panikangst og social fobi.
Lukas var i flere år, som teenager, isoleret i forældrenes hjem uden at kunne gå i skole, deltage i fritidsaktiviteter, se kammeraterne eller blot spise sammen med sin familie. Lukas har en historie med mobning i skolen og forældrenes svære skilsmisse, hvor han agerede voksen for såvel sine forældre som for sine små søskende. Lukas er nu fuldstændig fri af angsten, udlært i og derefter souschef i en tøjforretning - og så er han igang med at uddanne sig til psýkoterapeut.

Mie Larsen, 27 år, Aspergers Syndrom
Symptomer: Svær panikangst, generaliseret angst, angst for opkast (emetofobi)
Mie kunne ikke hverken sove, spise eller være alene, ligesom hun ikke kunne møde op på Syddansk Universitet på grund af svære panikangstanfald. Når Mie fik angstangald, fik hun altid kvalme - og så kom angsten for opkast, som så igen førte til yderliger symptomer som hjertebanken, sveden, rysten og svimmelhed. Og således blev angsten for angsten meget stor. Når det endelig lykkedes Mie at møde op på universitetet oplevede hun ekstrem udtrætning efterfølgende. Mies angst var imidlertid ikke ren angst - hun blev udredt med Aspergers Syndrom under terapiforløbet og læste og færdiggjorde sin kandidat i dansk og samfundsvidenskab ved selvstudie. Mie fortæller om fordele og ulemper ved syndromet og jeg fortæller hvordan hjælpen ved angst er afgørende forskellig ved hhv mennesker med og uden autisme.
 
Nadia Støy Laursen, 30 år 
Symptomer: Svær panikangst, social angst og generaliseret angst
Nadia fortæller om, hvordan hun blev sygemeldt med stress og svær angst som stress-symptom. Succes i en jobfunktion med marketing førte til alt for meget arbejde og alt for store forventninger. Evnen til at sige fra svigtede, og Nadia endte i stedet med at bryde sammen og blev sendt til tælling med stress, angst og sorte tanker. Nadia var sygemeldt i mere end 5 år. 
 
Pernille Reintoft Eriksen, 26 år
Symptomer: Ekstrem svær panikangst, social angst og generaliseret angst.
Pernille har levet et trygt liv i en kernefamilie. Hun er velbegavet, vellidt, smuk og uden traumatiske oplevelser eller følelsesmæssige svigt.  Alligevel havde Pernille ekstremt voldsomme panikangstanfald, som bogstaveligt talt udløstes uden forudgående bekymrende tanker, og som heller ikke lod sig lægge til ro via beroligende tanker, vejrtrækning og anden teknik til angsthåndtering. Angstanfaldene invaliderede i flere år Pernille såvel arbejdsmæssigt som socialt, hvor hun i vid udstrækning var isoleret hjemme. Pernilles følelsesliv var også svært påvirket, idet hun stort set var ude af stand til at glæde sig til eller over noget. Denne måde at have det på var velkendt hos hende siden skolestart. Pernille oplevede først for alvor bedring, da vi indledte et samarbejde med en psykiater. Det viste sig her, at Pernilles tilstand var såvel angst som depression - og den afgørende hjælp var antidepressiv medicin, som forsynede Pernilles hjerne med de stoffer, som den havde manglet/havde brug for. 
 
Emilie Nørskov, 16 år
Symptomer: Fobisk angst med panikanfald
Emilie havde aldrig oplevet angst, indtil de en dag i skolen så en film om en pige, som begik selvmord. Straks efter filmen fik Emilie tanker om, hvorvidt hun mon selv kunne finde på at begå selvmord, hun blev i tvivl i sine tanker - om hun ønskede at dø. Tankerne skræmte Emilie til rædsel, så hun fik angstanfald, hyperventilerede og rystede. 
 
 
DU LÆRER
At sætte mennesket og livshistorien før diagnoser og metoder til angsthåndtering
Træning i Compassion/medfølelse
Træning i Bevidst nærvær - konkret spørgeteknik
Træning i Bevidst nærvær - konkret teknik ift at lytte og møde mennesker med nærvær, varme, venlighed, kærlighed og medfølelse
Træning i at blive den bedste udgave af netop dig som hjælper ved angst 
Solid, evidensbaseret viden om angst. 
Solid, evidensbaseret træning i at videregive teknik til angsthåndtering.
 
EVIDENSBASERET FUNDAMENT:
Medfølelsesfoukseret terapi
Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi
Mindfulness meditation
 
 
Datoer:
Modul 1
Onsdag 17. og torsdag 18. februar
 
Modul 2
Onsdag 17. og torsdag 18. marts
 
Modul 3
Onsdag 21. og torsdag 22. april
 
Modul 4
Onsdag 19. og torsdag 20. maj
 
1 opfølgningsdag
 
UNDERVISNING: fra kl. 9.30-16 alle dage
 
 
MÅLGRUPPE:
Mennesker, som arbejder professionelt med mennesker: psykologer, terapeuter, pædagoger og specialpædagoger, lærere og efterskole-lærere, sagsbehandlere, studievejledere og mange andre...
 
Max. deltagerantal 12 
 
UNDERVISERE: 
Gennemgående underviser: Lene Brøndum Madsen - læs om mine uddannelser og kvalifikationer på mit cv
 
Cand. psyk. Antonia Sumbundu, Master i Mindfulness baseret kognitiv terapi fra Oxford Universitet. Ekstern underviser for Oxford Universitet og Aarhus Universitet. 
Antonia underviser 1 hel dag på modul 2 og 1/2 dag på opfølgningsdagen.
 
KURSUSBEVIS: Udstedes til alle, som deltager på alle moduler. 
 
STED: Mercur huset, Haderslevvej 36 i Koldng
 
PRIS: 18.000 Kr. inkl. fuld forplejning - ekskl. overnatning.
 
FORPLEJNING: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe med kage.
Frugt og grønt hele dagen. Vegetar- og veganer-retter muligt.
Herunder ser du "holdet" af mennesker, som holder oplæg om deres historie på efteruddannelsen Menneske før Metode ❤️
 
Fra venstre: Henriette Kørschen Honoré, Mie Larsen, Lukas Enemark, Louise Agerskov Mathiesen, Lene Brøndum Madsen, Pernille Reintoft Eriksen, Kevin Wiuff Lindgreen Pedersen, Julie Nørskov og Nadia Støy Laursen.
 
Læs præsentationen af hver enkelt under beskrivelsen af uddannelsen.
 
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk