Jeg havde her fornøjelsen af at holde informationsaften om angst i Rønne på Bornholm
Der var 250 deltagere og mange måtte gå forgæves, så jeg kommer igen.

Foredrag

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19 - 21, Kolding

INFORMATIONSAFTEN OM BØRN og ANGST
Informationsaften v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen
Lene fortæller om børn og angst. Om mulige årsager og om hjælpen til børnene. Lukas Enemark, 23 år, fortæller denne aften bla. hans historie om social fobi og panikangst og hvordan angsten i flere år isolerede ham i hjemmet. Lukas er nu butikschef i en tøjbutik..
Se hele programmet under "Informationsaftener om angst"
I samarbejde med Angstforeningen
Sted: Sct. Jørgens Gaard; Hospitalsgade 4, 6000 Kolding
Gratis adgang - forfriskninger kan købes, ALLE er velkomne
Tilmelding: Mail til info@leneikolding.dk

Onsdag 1. april 2020 kl. 19 - 21, Kolding
INFORMATIONSAFTEN OM ANGST
v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen

Lene fortæller sin egen historie om panikangst og sygemelding og vejen til ro.
Lukas Enemark, 23 år, fortæller denne aften bla. hans historie om social fobi og panikangst og hvordan angsten i flere år isolerede ham i hjemmet. Lukas er nu butikschef i en tøjbutik.
Se hele programmet under "Informationsaftener om angst"
I samarbejde med Angstforeningen
Sted: Sct. Jørgens Gaard; Hospitalsgade 16, 6000 Kolding
Gratis adgang - forfriskninger kan købes, ALLE er velkomne
Tilmelding: Mail til info@leneikolding.dk
 
Onsdag 29. april 2020 kl. 19-21, Kolding
INFORMATIONSAFTEN OM ASPERGERS SYNDROM - OG ANGST
v/psykoterapeut Lene Brøndum Madsen
Lene fortæller om Aspergers Syndrom generelt og om angsten i forbindelse med syndromet i særdeleshed.
Mie Larsen, 25 år, med Aspergers syndrom fortæller sin historie denne aften.
Mie blev i 2019 cand. i samfundsfag og dansk fra Syddansk Universitet og har netop fået job som underviser på en uddannelsesinst. i Haderslev. Mie fortæller denne aften om de udfordringer og fordele, som syndromet giver hende i forbindelse med uddannelse, arbejde og i livet i øvrigt.
Sted: Sct. Jørgens Gaard; Hospitalsgade 4, 6000 Kolding
I samarbejde med Angstforeningen.
Gratis adgang og forfriskninger kan købes
Tilmeldin: Mail til info@leneikolding.dk
 
Vedr. foredraget BØRN OG ANGST
Jeg er sikker på, at ALLE børn ønsker sig et liv med sociale relationer, skole, uddannelse eller arbejde og en meningsfuld fritid - der er ingen,
som ikke gerne VIL, men der er mange, som ikke KAN... pga. angst...

Kom til en lærerig aften, hvor I som forældre, bedsteforældre og andre pårørende kan blive klogere på angstens væsen.
Tag gerne børnene med hvis de er 13 år eller ældre - for aftenen fortælles i et sprog som ikke er for mindre børn - og de vil kede sig.
Men der er så vigtigt at erhvert barn kommer til at forstå angsten og den væsen - og at angsten hos dem altid kommer af noget, som de ikke selv er skyld i - så de skal befries for skyld og skam over, at de har det, som de har det...
Det kan nemlig aldrig nogensinde være barnets skyld.
Der er altid noget, der kan forklare, hvorfor angsten er der.
Der er er nogen eller noget i barnets liv som har udløst angsten
- det er til enhver tid mit udgangspunkt.
 
PROGRAMMET
  • Hvad er angst - om forskellige angsttilstande hos børn og unge
  • Lukas Enemark, 23 år, fortæller om sin vej fri af panikangst og social angst
  • Angstbehandling - Kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness træning og hvorfor jeg mener, at de gode programmer Cool Kids og Chilled ofte skal suppleres med mere individuel terapi til hvert barn
  • Hvordan kan barnet hjælpe sig selv, når det er angst ?
  • Hvordan hjælper du bedst et barn, som er angst ?
  • Spørgsmål og dialog - hele aftenen
 
Når jeg har børn i terapi, tager jeg ofte ud i barnets skole og fortæller klassekammeraterne om hvad angst er for en størrelse - denne gang Kolding Realskole og herunder klasselærerens oplevelse:

"I min 5. klasse er der en elev, som kæmper med panikangst.
Hun kæmper i en sådan grad, at hun i en længere periode stort set har været fraværende fra skole. Hun er savnet blandt sine klassekammerater. Jeg oplever, at det er svært for dem, at sætte sig ind i, hvad deres klassekammerat kæmper med - for hvorfor kan man ikke bare gå ind i klassen og sætte sig, som man plejer? Og hvorfor siger hun pludselig nej til legeaftaler?

Vi fik besøg af Lene, som med sin smilende og meget behagelige facon fra første øjeblik havde hele klassens fulde opmærksomhed - og jeg vil endda sige tillid.

Lene formår i børnehøjde at sætte ord på angst, så det bliver afmystificeret.
Lene besøgte os en hel lektion, hvor eleverne med god information, små fortællinger fra det virkelige liv, med spørgsmål og også med små øvelser på egen krop, kom emnet meget nærmere. Øvelserne illustrerede enkelt og fint, hvordan vore tanker har så stor en indvirkning på vores sindstilstand.

Den tillid, Lene vakte i børnene, betød, at de ikke tøvede med at komme med eksempler fra deres egen hverdag, hvor tanker kan være svære at håndtere.
Som klasselærer, blev jeg meget imponeret over, at en ny elev i klassen endda turde at dele med os alle, at hun faktisk også har lidt af angst i en grad, så der måtte hjælp til. Med de ord lettede pigen en anden elev, der også slås med angst i det daglige - og i al hemmelighed for resten af klassen.

Derfor vil jeg på det varmeste anbefale, at få et besøg i sin klasse af Lene, så hun også dér kan hjælpe med at få afmystificeret emnet angst."

Med venlig hilsen
Lisbeth Ravn Friis
Kolding Realskole
 
 
 
 
 

 

 
Lukas Steiner Enemark
Lukas, 23, er een af mine tidligere klienter, som fortæller om sin vej fri af svær panikangst og social fobi. Lukas var i lang tid helt isoleret i hjemmet hos sine forældre på grund af angst. Nu har han uddannet sig til butiksassistent, er netop blevet butikschef i en tøjbutik OG så er han ved at uddanne sig til psykoterapeut - han vil hjælpe andre fri af angsten. 
 
 
Mange af mine informationsaftener om angst og mindfulness arrangerer jeg i et godt samarbejde med Angstforeningen og Bedre Psykiatri.
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Hospitalsgade 4, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk