Foredrag / Aspergers Syndrom og Angst

Aspergers Syndrom og Angst

Program for aftenen:

Jeg fortæller generelt om Aspergers Syndrom - om kendetegn og ligheder og forskelle.
Mie Larsen fortæller sin historie.
Der vil hele aftenen igennem være dialog, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til Mie og jeg.

Mit speciale - ud over angst - er Aspergers Syndrom i særdeleshed og autisme spektrum forstyrrelser generelt.

For ethvert menneske med autisme er det afgørende at have autismen som fundamentet for hjælpen ved angst.
Hjælpen til mennesker med autisme er ofte direkte modsat hjælpen til mennesker uden autisme.

Ved mine foredrag om Aspergers Syndrom og Angst, har jeg Mie Larsen med. Mie fortæller om sit liv med Aspergers Syndrom og angst - såvel hvilke udfordringer som hvilke fordele, livet med syndromet giver hende, og har givet hende. Mie fortæller relateret til barndom, ungdom, uddannelse, arbejde og livet i øvrigt.

Mie, 27 år, er diagnosticeret med Aspergers Syndrom og angst. Mie blev i 2019 kandidat i dansk og samfundsfag fra Syddansk Universitet. Mie tog sin kandidat på selvstudie, og hun arbejder i dag fuldtid som underviser på Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Haderslev, hvor Mie beskæftiger sig med sårbare unge. I jobbet som underviser bruger Mie, den erfaring som syndromet og angsten har givet hende.

Kom til en aften fyldt med masser af viden om Aspergers Syndrom, hvor I som forældre, bedsteforældre, fagfolk og andre pårørende kan blive klogere på Aspergers Syndrom, og syndromets sammenhæng med angsten. Tag også gerne din Asperger med, da der denne aften vil blive talt om Aspergers Syndrom og angst på en måde som inviterer alle interesserede til at deltage, spørge og bidrage.

Udgangspunktet for aftenen er, at man ikke ER sin Aspergers diagnose, men at enhver Asperger er det menneske, som man er og altid har været - men at diagnosen er hjælpsom ift selvforståelse og forståelsen hos pårørende og andre.

Til foredraget bryder vi med tabuet om, at være diagnosticeret med en autisme spektrum forstyrrelse. Mie fortæller aftenen igennem om, hvilke “superkræfter”, som syndromet giver hende i hendes hverdag, og hvorfor Aspergers Syndromet er en styrke for Mie.

Jeg fortæller om min terapeutiske tilgang i forhold til at hjælpe Mie som er væsentlig forskellig ift at hjælpe neurotypiske/ikke-Aspergere i særdeleshed ifm angst og i øvrigt.
Mie Larsen
Lene Brøndum Madsen | CVR: 32222544 | Mercur Huset, Haderslevvej 36, 1. sal, 6000 Kolding  | info@leneikolding.dk